Rum Vodka Whisky

Drama , Romance

Anya Ek Yatra

Drama

Baibhab

Drama

Anuraag

Drama

Aai Kot Nai

Drama

Joymati

Drama

Laaz

Drama

Surjasta

Drama

Monjai

Drama

Uttar kaal

Drama

Dinabandhu

Drama

Aei Maatite

Drama , Action

Adomya

Drama

Mriganabhi

Drama